Stamnätet

”Han skriver om att växa upp på en plats med nio kraftverk och känna någon slags stolthet över det för att sedan liksom mer känna sig lurad. Det handlar om platsen och politiken om du förstår hur jag menar. Nog förstår jag. En karta över nationens stamnät för el. Linjer och punkter i kors och kryss berättar något hela tiden”

STAMNÄTET
Clara Bodén
Sverige 2018, 5’