Styrd från rymden

På en fredag kväll håller Ufo-föreningen Ufo-Sverige sitt möte i en högskoleklass. Allt börjar som ett regelbundet möte en gång i månaden, men det utvecklas snabbt till en monolog av förnekelse och regression.

STYRD FRÅN RYMDEN
Lars Vega, Sverige 2018, 12´