Seminarier

Meet the Finns & the Jury

Jukka-Pekka Laakso (Tampere FF), Otto Suuronen (Finnish Film Foundation) och Piia Nokelainen (YLE) ger en crash course i vilken roll de fyller i en finsk och nordisk kontext. Ställ frågor! Följt av en presentation av några av årets jurymedlemmar, bl a Lara Casirati (Varicoloured) och Valeria Wagner (Zurich FF).

Visningar